ComputerLand Romania  Ca o recunoaștere a calității produselor și serviciilor oferite, începînd cu luna Decembrie 1999 MBL Computers - ComputerLand Romania a obținut certificarea sistemului calității, avînd ca referință standardul european ISO 9001.
Începînd cu luna decembrie 2002 compania noastră și-a reînnoit certificarea, avînd ca standard de referință SR EN ISO 9001:2001, organismul certificator fiind SIMTEX OC.
Începînd cu luna decembrie 2010 MBL Computers a obținut certificarea sistemelor de management ale securității ocupaționale și securității informației, în conformitate cu standardele SR OHSAS 18001 :2008, respectiv SR ISO/CEI 27 001:2006, prin același organism certificator.
Astfel, MBL Computers dispune de un Sistem de management integrat calitate – mediu - sănătate & securitate ocupațională - securitatea informației certificat în conformitate cu standardele de referință : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 :2008 și SR ISO/CEI 27001: 2006
Domenii de certificare
 • Proiectare soluții complexe și servicii de instruire pentru tehnologia informației și telecomunicații
 • Producție, configurare, instalare, service și servicii suport hardware și software pentru echipamente și rețele informatice complexe de tehnică de calcul și telecomunicații
 • Comercializare de echipamente de tehnologia informației și telecomunicații, produse electronice și electrocasnice
 • Politica în domeniul Calității, Mediului, Sănătății, Securității Ocupaționale și Securității Informației
  Deoarece prin prezența noastră pe piață dorim să marcăm continuu o evoluție ascendentă, ideea de bază a politicii noastre în domeniul calității este:
  "Colaborare optimă între clienții noștri, mediu și noi înșine!"

  Politica în domeniul Calității, Mediului și Sănătății și Securității Ocupaționale vizează în principal
 • Creșterea prestigiului companiei și construirea unei imagini de excelență
 • Creșterea capabilității tehnice a organizației, creșterea eficacității și eficienței activităților interne – prin planificare și organizare corespunzătoare și asigurarea unui climat de înalt profesionalism
 • Orientarea spre satisfacerea nevoilor curente și viitoare a clienților săi cu produse și servicii de înaltă calitate, realizate în contextul protejării sănătății angajaților noștri și a mediului înconjurător
 • Îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor noastre și a performanțelor de mediu
 • Luarea deciziilor referitoare la mediu, la produsele și serviciile furnizate pe bază de fapte și în conformitate cu cerințele legislației și reglementărilor în vigoare
 • Promovarea tehnologiilor performante și ecologice în același timp
 • Reducerea pierderilor materiale, ca formă de economisire a resurselor naturale și financiare și ca prevenire a riscurilor ecologice
 • Reducerea cantității de deșeuri rezultate din activitățile proprii și valorificarea eficientă și ecologică a deșeurilor recuperabile
 • Conștientizarea și motivarea întregului personal în vederea încurajării implicării active
 • Crearea unor relații reciproc avantajoase cu furnizorii noștri, solicitându-le și încurajându-i să crească nivelul calitativ și ecologic al produselor.
 • Identificarea și diminuarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă
 • Asigurarea conformării depline cu cerințele legale și alte cerințe la care societatea noastră subscrie, aplicabile tuturor proceselor/ subproceselor/ activităților, în domeniul mediu, sănătate&securitate ocupațională;
 • Instruirea si constientizarea personalului cu privire la impactul activitatilor, produselor, serviciilor organizatiei fata de mediu, sanatate si securitate in munca;
 • Identificarea preventivă și controlul pericolelor care pot afecta sănătatea și securitatea ocupațională a salariaților și părților interesate.
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul aflat sub controlul societății
 • Crearea unei culturi a securității și sănătății în muncă prin conștientizarea angajaților cu privire la respectarea normelor proprii de securitate a muncii;
 • Menținerea nivelului zero accidente /incidente de muncă.
 • Politica în domeniul Securității Informației vizează în principal
 • Păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității informației
 • Asigurarea unui cadru robust de management al riscurilor informaționale
 • Protejarea informației împotriva amenințărilor (interne sau externe, deliberate sau accidentale) si a accesului neautorizat
 • Responsabilizarea întregului personal și a tuturor părților implicate în business
 • Instruirea și conștientizarea angajaților cu privire la securitatea informației
 • Menținerea și testarea continuității activității propriilor afaceri
 • Instituirea unui cadru de management al incidentelor de securitate a informației
 • Îndeplinirea cerințelor legislative aplicabile în domeniul nostru de activitate
 • Dezvoltarea unei culturi de securitate a informației și integrarea acesteia în cultura organizațională
 • Click pentru Zoom Click pentru Zoom Click pentru Zoom Click pentru Zoom
  Click pentru Zoom Click pentru Zoom Click pentru Zoom Click pentru Zoom
  Alte certificări
  Certificat CCAS nr. 094 din 30.06.2000 acordat de Ministerul de Interne - Comisia de Certificare, Acreditare și Supravegere aplicabil pentru:
 • proiectare de soluții complexe
 • servicii de instruire
 • producție, montaj, instalare și service pentru sisteme de tehnică de calcul și telecomunicații


 • Certificat OMCAS nr. 141 din 02.11.2000 acordat de Ministerul Apararii Nationale - Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supravegere aplicabil pentru:
 • proiectare de soluții și servicii de instruire pentru sisteme de tehnică de calcul și telecomunicații
 • asamblarea, comercializarea și service tehnică de calcul, echipamente de telecomunicații, produse electronice și electrocasnice.

 •  
  ©1995-2013 ComputerLand Romania. Toate drepturile rezervate.