Politica de Confidentialitate

Accesând și utilizand acest site, acceptați termenii de utilizare descriși mai jos.

1. Politica de confidențialitate
Termenul „date personale” se referă la informații precum numele, data nașterii, adresa de e-mail, adresa de corespondență care vă identifică. ComputerLand Romania S.R.L. nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs., se va ține cont de compatibilitatea totală cu standardele internaționale recunoscute de protecție a vieții private și cu legile române în vigoare.

2. Spam
ComputerLand Romania S.R.L. este categoric împotriva „spam”. Spamul este definit ca trimiterea de e-mailuri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu un grad înalt de repetare, unui destinatar cu care nu a existat o corespondență anterioară sau care a cerut să nu i se trimită aceste e-mailuri. Cu permisiunea dvs., ComputerLand Romania S.R.L. vă poate trimite informații comerciale prin e-mail, oferindu-vă opțiunea de a primi sau de a nu primi astfel de e-mailuri.

3. Termenii de utilizare a informațiilor de pe site
Informațiile de pe acest site pot fi descărcate sau imprimate, cu condiția să se reproduca toate adnotările privind drepturile de autor sau alte notificări de proprietate conținute în informațile respective.
Distribuirea, modificarea, transmiterea, reutilizarea, republicarea sau utilizarea conținutului site-ului în scopuri publice sau comerciale nu este posibila fără permisiunea scrisă a ComputerLand Romania S.R.L.
Intregul continut al acestui site (date, imagini, texte, grafica, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date) este proprietatea ComputerLand Romania S.R.L. si este protejat de legea dreptului de autor, toate drepturile fiind rezervate.

ComputerLand Romania S.R.L. poate revizui termenii și condițiile de utilizare a site-ului în orice moment fără notificare prealabilă.
Legăturile către acest site sunt permise numai la pagina „Acasă”. Alte legături către site sunt permise numai cu acordul scris al ComputerLand Romania S.R.L. Este strict interzisa includerea acestui site ca o pagina cadru în site-urile de cadre.

Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

ComputerLand Romania S.R.L. utilizeaza datele dvs. cu caracter personal în scopurile prezentate mai jos, pe baza următoarelor temeiuri:

 1. Pentru a încheia o relație contractuală cu dvs. la cererea dvs. sau pentru executarea unui contract încheiat cu dvs., în următoarele scopuri:
 • A crea și a gestiona Fisa de client/furnizor și atunci când este necesar pentru a avea acces la comunicări și servicii;
 • A vă confirma identitatea atunci când ne contactați sau când accesați serviciile noastre;
 • A gestiona procesul de achizitii/ vanzari
 • A vă ține la curent cu starea comenzilor dvs.;
 • A vă oferi asistență comerciala si asistenta tehnică.
 • A va trimite informatii despre produsele achizitionate de la ComputerLand Romania S.R.L. sau despre alte produse similare.

În temeiul consimțământului dvs., în următoarele scopuri:

 • A vă trimite comunicări de marketing și informații despre noi produse, servicii și bunuri;
 • A va trimite comunicari privind serviciile de instruire/evaluare/certificare
 • A vă abona la un newsletter, a vă trimite actualizări despre produse sau alerte cu conținut tehnic;
 • A vă informa despre concursuri, oferte sau promoții și a gestiona participarea dvs. la acestea;
 • A vă solicita opinia sau feedback-ul.

În temeiul obligațiilor legale, de exemplu, suntem obligați să păstrăm evidențe fiscale sau să dăm curs dispozițiilor oficiale și să furnizăm informații către autoritățile publice.

În temeiul interesului nostru legitim de a vă furniza în mod eficient produsele, serviciile și comunicările noastre,  în următoarele scopuri:

 • A ne permite să furnizăm serviciile;
 • A evalua și a îmbunătăți performanța și calitatea produselor, serviciilor și website-urilor noastre;
 • A vă oferi o experiență particularizată atunci când vizitați website-ul nostru;
 • A comunica promoțiile comerciale și a oferi cotații pentru produsele și serviciile noastre;
 • A stimula vânzările.
 • A permite interoperabilitatea aplicațiilor noastre;
 • A ne securiza sistemele și aplicațiile;
 • A ne exercita drepturile legale; și

Vom prelucra categorii speciale de date cu caracter personal („date sensibile cu caracter personal”) referitoare la dvs. numai în scopurile specifice indicate mai sus, din următoarele motive:

 1. Ne-ați acordat consimțământul expres de a prelucra datele respective; sau
 2. Prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile prevăzute de legislația muncii, de legislația privind securitatea socială sau protecția socială;
 3. Prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale; sau
 4. Dvs. ați publicat datele.

Prelucrăm date cu caracter personal în scopuri care țin de securitatea rețelei și a informațiilor in temeiul interesului legitim, conform considerentului (49) din Regulamentul general UE privind protecția datelor (GDPR).

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal respecta articolul 6(1)(f) al GDPR facandu-se în măsura strict necesară și proporțională, în scopul asigurării securității rețelelor și a informațiilor, atât ale noastre, cât și ale clienților, pentru a menține și îmbunătății în permanență capacitatea rețelelor și sistemelor de a face față acțiunilor ilegale sau rău intenționate și altor evenimente nocive („amenințări cibernetice”). Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în aceste scopuri includ, fără limitare, datele despre traficul din rețea asociate cu amenințări cibernetice, cum sunt:

 • adresele de e-mail ale expeditorilor (de exemplu, sursele de spam);
 • adresele de e-mail ale destinatarilor (de exemplu, victimele atacurilor cibernetice țintite prin e-mail);
 • adresele de e-mail pentru răspuns (de exemplu, astfel cum sunt configurate de infractorii cibernetici care trimit e-mailuri rău intenționate);
 • nume de fișiere și căi de executare (de exemplu, ale fișierelor executabile rău intenționate sau nocive atașate la e-mailuri);
 • adrese URL și titluri de pagini asociate (de exemplu, ale paginilor web care diseminează sau găzduiesc conținut rău intenționat sau nociv); și/sau
 • adrese IP (de exemplu, ale serverelor și dispozitivelor conectate implicate în generarea, distribuirea, transmiterea, găzduirea, păstrarea în cache sau alte forme de stocare a amenințărilor cibernetice, cum sunt tipurile de conținut rău intenționat sau nociv).

În funcție de contextul în care sunt colectate aceste date, pot conține date cu caracter personal referitoare la dvs. sau la alte persoane vizate. In aceste cazuri, datele respective vor fi prelucrte numai în măsura strict necesară și proporțională pentru a detecta, a bloca, a raporta (cu eliminarea tuturor elementelor de identificare personală) și a atenua amenințările cibernetice care ne vizeaza. In acest context, când prelucrăm date cu caracter personal, nu vom încerca să identificăm nicio persoană vizată, în afară de cazul în care acest lucru este neapărat necesar pentru remedierea amenințărilor cibernetice în cauză sau dacă legea impune.

În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost colectate nejustificat sau sunt prelucrate nejustificat de ComputerLand Romania S.R.L. în aceste scopuri, consultați secțiunile „Drepturile dvs.” și „Contact” de mai jos.

Pe baza interesului legitim prelucram date cu haracter personal pentru activități de marketing.

ComputerLand Romania S.R.L. are interesul legitim de a-și promova ofertele comerciale și de a optimiza transmiterea comunicărilor adresate în acest sens clienților și categoriilor pentru care pot prezenta relevanță maximă. ComputerLand Romania S.R.L.

In situatiile in care exista obligația legală de a obține consimțământul dvs. pentru a vă oferi anumite materiale de marketing, vă vom transmite aceste materiale numai în cazul în care ne-ați acordat consimțământul. Dacă nu vreți să mai primiți materiale de marketing din partea noastră, puteți face clic pe funcția de dezabonare inclusă în comunicare sau în e-mail.

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal este perioada cea mai lungă dintre următoarele:

 1. Atâta timp cât este necesar pentru a menținerea relației de afaceri respective sau pentru a furniza produsele, serviciile ori informațiile solicitate de client sau pe care acesta este indreptatit sa le primeasca sau sa aiba acces la ele, sau la care se poate aștepta în condiții rezonabile din partea ComputerLand Romania S.R.L.;
 2. Atâta timp cât este necesar pentru scopul în vederea căruia au fost colectate datele sau în vederea căruia au fost furnizate datele respective în legătură cu o activitate sau un proces relevant pentru un anumit produs sau serviciu;
 3. Orice perioadă de păstrare necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale, soluționarea litigiilor, obținerea executarii contractelor; sau
 4. Sfârșitul perioadei în care ar putea apărea litigii sau investigații cu privire la relația de afaceri respectiva sau alte interacțiuni cu partenerul respectiv.

Atunci când ComputerLand Romania S.R.L. este operator de date cu caracter personal în scopuri proprii, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile prelucrării indicate inițial sau pentru orice scop compatibil suplimentar pentru care ComputerLand Romania S.R.L. ar putea prelucra în continuare aceste date în condițiile legii.

Atunci când ComputerLand Romania S.R.L. este persoana împuternicită de operator care prelucrează date cu caracter personal în scopurile și conform dispozițiilor unui alt operator de date sau ale unei alte persoane împuternicite, va respecta limitele de timp convenite cu celălalt operator sau cealaltă persoană împuternicită, cu excepția cazului în care legislația și reglementările aplicabile prevad  obligatia de stergere a datelor respective dupa o perioada mai scurta de timp sau, dimpotriva, păstarea pe o perioadă mai îndelungată.

Masuri de protectie  a datelor cu caracter personal

ComputerLand Romania S.R.L. a instituit, în conformitate cu legislația aplicabilă, măsuri rezonabile și adecvate, de ordin administrativ, tehnic, organizațional și fizic, de securitate și de gestionare a riscurilor, astfel incat datele dvs. cu caracter personal sa fie protejate corespunzător față de distrugerea accidentală sau ilegală, deteriorare, pierdere sau modificare, acces ilegal sau neautorizat, divulgare neautorizată sau utilizare incorectă și față de toate celelalte forme ilegale de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal aflate în posesia sa.

Asigurarea securității datelor cu caracter personal este o componenta importanta a protejării confidențialității. ComputerLand Romania S.R.L. aplică politici, standarde și mijloace auxiliare de control al securității la nivelul corespunzător nivelului de risc și serviciilor furnizate. În plus, mijloacele adecvate de control al securității sunt comunicate responsabililor de aplicații și echipelor tehnice din întreaga companie, pentru a susține un mediu de funcționare sigur.

ComputerLand Romania S.R.L. o atenție deosebită protejării datelor cu caracter personal și riscurilor asociate cu prelucrarea acestor date. Aceste măsuri includ:

Măsuri de securitate de ordin fizic

Încuiem ușile și fișetele, controlăm accesul la unitățile noastre, nu lăsăm materiale pe birouri și aplicăm metode sigure de distrugere pentru suporturile pe care sunt stocate datele dvs. cu caracter personal.

Măsuri de securitate de ordin tehnic

Utilizăm tehnologii pentru securitatea rețelei și a informațiilor, de exemplu software anti-virus și pentru protecția terminalelor, detectarea intruziunilor și prevenția pierderilor de date, și monitorizăm sistemele și bazele noastre de date, pentru a ne asigura că sunt conforme cu politicile noastre de securitate.

Măsuri de securitate de ordin organizațional

Organizăm cu regularitate programe de informare și instruire, atât la nivelul întregii companii, cât și programe țintite sau particularizate pentru anumite roluri, pe tema securității și confidențialității; astfel, ne asigurăm că angajații și noștri înțeleg importanța protejării datelor dvs. cu caracter personal și că își mențin nivelul cunoștințelor și competențelor necesare pentru a le proteja cu eficacitate în practică. De asemenea, modul în care gestionăm datele cu caracter personal este reglementat și prin politica și standardele noastre privind confidențialitatea la nivelul organizației.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

ComputerLand Romania S.R.L. ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni situațiile de încălcare a securității datelor cu caracter personal. Totuși, atunci când acestea survin, dispunem de un proces care ne permite să reacționăm rapid, în limitele responsabilităților noastre. Aceste acțiuni corespund rolului pe care îl avem în raport cu produsele, serviciile sau procesele afectate de încălcarea securității datelor. În toate cazurile, vom colabora cu părțile afectate pentru a reduce la minimum efectele, a transmite toate notificările și divulgările impuse de legislația aplicabilă sau care se justifică în alt mod și a lua măsuri de prevenire a unor încălcări similare în viitor. Prezentăm sistematic în toate contractele noastre, atât în cele cu clienții, cât și în cele cu furnizorii, care sunt responsabilitățile noastre în caz de încălcare a securității datelor cu caracter personal.

Principiile ComputerLand Romania S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Respectarea legilor, corectitudine și transparență

Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .

 • Limitarea la scopul specificat

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.

 • Acuratețea datelor / Actualitatea datelor

Datele personale vor fi exacte și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. ComputerLand Romania S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.

 • Limitarea la datele necesare

Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

 • Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

ComputerLand Romania S.R.L. respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. ComputerLand Romania S.R.L. va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

 • Ștergerea datelor cu caracter personal 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. ComputerLand Romania S.R.L. elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

 • Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Au fost luate si vor fi reevaluate perioadic măsurile tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. ComputerLand Romania S.R.L. asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, ComputerLand Romania S.R.L. are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

 • Protecția implicită a datelor cu caracter personal

ComputerLand Romania S.R.L. a implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.

 • Responsabilitate
  ComputerLand Romania S.R.L. își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. ComputerLand Romania S.R.L. își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Drepturile privind confidențialitatea

Persoana vizata este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In calitate de persoană fizică vizată, aveti următoarele drepturi:

 1. de a refuza sa deveniti o persoana vizata, adica de a refuza ca datele dvs. personale sa fie colectate si prelucrate;
 2. de a ne solicita să vă punem la dispoziție informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dvs.;
 3. de a corecta, a actualiza sau a completa datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 4. de a șterge sau de a solicita distrugerea datelor cu caracter personal care vă vizează;
 5. în anumite circumstanțe, dreptul de a ne impune să restricționăm modul în care prelucrăm datele cu caracter personal care vă vizează;
 6. de a retrage orice consimțământ pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează;
 7. de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în temeiul intereselor legitime ale noastre sau ale terților;
 8. de a obține de la noi portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm cu mijloace automatizate în temeiul consimțământului acordat de dvs. sau al unui contract pe care l-ați încheiat cu noi; și
 9. în Spațiul Economic European, dreptul de a formula o plângere la o autoritate de supraveghere dacă sunteți nemulțumit de modul în care am gestionat datele dvs. cu caracter personal sau o întrebarea ori o solicitare pe care ne-ați adresat-o privind confidențialitatea.

ComputerLand Romania S.R.L. respecta obligația legală de a crea conditii optime pentru exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus. In acest scop, ComputerLand Romania S.R.L. va lua măsuri rezonabile pentru a stabili identitatea dvs. și caracterul legitim al solicitării dvs., putandu-va cere să divulgați orice informație necesară în scopul respectiv.

Termenul de rapuns la solicitările legitime este de 1 (o) lună calendaristică sau 31 (treizeci și una) de zile calendaristice (oricare dintre aceste perioade este mai lungă).

În anumite circumstanțe limitate, este posibil sa fie necesar ca timpul de răspuns sa fie prelungit, conform legislației aplicabilă. Anumite date pot fi pastrate in urma acestor solicitări pentru a preveni frauda sau abuzul, sau după cum impune sau permite legea, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor legale, precum și pentru stabilirea, exercitarea și apărarea drepturile legale.